Mua bán nhà đất tại Thành Phố Cẩm Phả
Sắp xếp theo:
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (24/10/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (11/10/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (06/10/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (05/10/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (30/09/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (29/09/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2
 • Mở bán biệt thự sân golf trên đồi flc hạ long- kiệt tác bên bờ vịnh
  Thành Phố Cẩm Phả |  Quảng Ninh
  Mở Bán Biệt Thự Sân Golf Trên Đồi FLC Hạ Long- Kiệt Tác Bên Bờ Vịnh   1/Tổng quan dự án FLC Hạ Long _ Dự án flc Hạ Long nằm tại khu vực đồi cột 3- cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có vị trí trên đồi…
  (28/09/2016)   Giá: Thương lượng | Diện tích: 1000 m2